Świętokrzyska Sieć LGD

Zapraszamy do udziału w L.I.N.C 2020

Świętokrzyska Sieć LGD w ramach konkursu KSOW 2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Udział przeds więcej...

Ubiegamy się o LINC 2024

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. W teg więcej...