Świętokrzyska Sieć LGD

Spotkanie Świętokrzyskich LGD w Starachowicach

W dniu 20 marca br. w Hotelu Senator w Starachowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli świętokrzyskich LGD z pracownikami Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW, które poświecone było zasado przyznania tzw. bonusa. Spotkanie poprowadział Zastępca Dyrektora ŚBRR PROW Mirosława więcej...

Walne Zeberanie Członków Świetokrzyskie Sieci LGD

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Witold Kowal, który stwierdził prawomocność obrad (obecnych 14 spośród 16 LGD) i przedstawił proponowany porządek zebrania (w załączeniu). Porządek został przyjęty jednomyślnie. Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował Panią Lucynę Micek, która  więcej...