Świętokrzyska Sieć LGD

Zaproszenie na Walne Zebranie Świętokrzyskiej Sieci LGD

Serdecznie zapraszam na Walne Zebraniem ŚSLGD, które odbędzie się w dniu 11.04.2022r. o godz. 11:00 w sali kameralnej Domu Kultury we Włoszczowie przy ul. Wiśniowej 19. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 7 kwietnia 2022r.Proponowany porządek Zebrania:1. Otwarcie zebrania.2. Przyjęcie porządku obra więcej...

Zarząd Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, w którym w imieniu Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD uczestniczyli Cezary Huć - Wiceprezes, Anna Łubek - Sekretarz, Piotr Sadłocha - Skarbnik. Dyskusja poświęcona była poparciu przez Związek starań LGD o podniesienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  więcej...