Świętokrzyska Sieć LGD
 2018-08-31 

Z partnerską wizytą na Słowacji i Węgrzech

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje projekt „Wizyta studyjna w partnerskich lgd Słowacji i Węgier”. W ramach projektu zrealizowana zostanie wizyta studyjna do jednej lokalnej grupy działania ze Słowacji – Partnerstwo Bachuren oraz do dwóch grup z Węgier - Borsod-Torna-Gömör Egyesület oraz Eszak Borsodi Leader. W wizycie weźmie udział 50 przedstawicieli lgd z województwa świętokrzyskiego. W ramach wizyty przewidziano spotkania z władzami i pracownikami partnerskich grup, które mają przybliżyć uczestnikom zasady działania lgd na Słowacji i Węgrzech oraz zasady realizacji projektów współpracy w tych państwach. Ponadto przedstawiciele partnerskich grup przedstawią projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach wdrażanych lokalnych strategii rozwoju, które związane są z promocją regionu, rozwojem turystyki i produktów lokalnych w tym m.in. winnice, przetwórnię rolną. Program wizyty studyjnej w Węgrzech został przygotowany we ścisłej współpracy z Węgierska Siecią Obszarów Wiejskich, której pracownicy na podstawie otrzymanego opisu obszarów zainteresowania jej uczestników, wyszukała węgierskich grup, które są zainteresowane współpracą z polskimi lgd’ami.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.ksow.pl.Wróć