Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Zaproszenie na "Walne Zebranie"


Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dn. 18 lutego 2019 r. w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielc, rozpoczęcie zebrania o godz. 11.00.

Proponowany Porządek obrad na Walnym Zebraniu Członków
Świętokrzyskiej Sieci LGD
w dniu 18.02.2019r.

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku zebrania .
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności z działalności za 2018 rok, w tym sprawozdania finansowego.
5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.
8. Wystąpienie Przewodniczącej komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium za 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Sieci za 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Sieci.
11. Dyskusja programowa – finansowanie działalności Sieci.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie zebrania.Załączniki:
 Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 1/2019Rozmiar:  90.51KBData:  04.04.2019Pobierz
 Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 2/2019Rozmiar:  99.02KBData:  04.04.2019Pobierz
 Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 3/2019Rozmiar:  102.41KBData:  04.04.2019Pobierz
 Projekt Uchwały Walnego Zebrania nr 4/2019Rozmiar:  121.9KBData:  04.04.2019Pobierz
 Sprawozdanie merytoryczne za 2018 r.Rozmiar:  118.92KBData:  04.04.2019Pobierz
 Bilans za 2018 r.Rozmiar:  93.01KBData:  04.04.2019Pobierz
 Rachunek zysków i strat za 2018 r.Rozmiar:  91.19KBData:  04.04.2019Pobierz
Wróć