Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-07-24 

Pożegnanie Mirosławy Mochockiej Zastępcy Dyrekora ŚBRR PROW

W dniu 19 lipca 2019 r. w Karczmie Izbie Dobrego Smaku odbyło się spotkanie świętokrzyskich lgd i lgr dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Spotkanie poprowadzone zostało przez Mirosławę Mochocką Zastępcę Dyrektora ŚBRR PROW. W trakcie spotkania wypracowany został projekt stanowiska lgd dotyczący rozwiązań systemowych związanych z wdrażaniem RLKS w nowej perspektywie budżetowej UE.

Spotkanie zostało zakończone uroczystym podziekowaniem Mirosłąwie Mochckiej za dotychczasową pracę na rzecz lokalnych grup działania.Wróć