Świętokrzyska Sieć LGD
 2020-09-21 

Petycja do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie RLKS

Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o umożliwienie LGD wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w okresie programowania 2021-2027 z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W obecnym okresie programowania, jak również w latach 2007-2014, konkursy ogłaszane przez Samorząd Województwa na przedsięwzięcia związane z:
- udzielaniem dotacji bezrobotnym na uruchomienie działalności gospodarczych,
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach,
- kursy językowe,
- prowadzeniem przedszkoli, klubów dziecięcych,
i wiele innych, wygrywane były przez firmy zewnętrzne, niejednokrotnie z siedzibą w takich miastach jak Warszawa, Kraków, Katowice. Firmy te z budżetów projektów w ramach kosztów pośrednich czerpały znaczne zyski. Świętokrzyska Sieć LGD stoi na stanowisku, że realizacja takich projektów w ramach wielofunduszowych LSR przyniosłaby korzyści miastom i gminom Województwa Świętokrzyskiego.
Pieniądze z budżetu RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 powinny pozostać w naszym regionie i być wydatkowane na wsparcie bezrobotnych, młodzieży, niepełnosprawnych czy osób starczych, zamiast trafiać do kieszeni właścicieli takich firm.
Stanowisko Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD zostało również przekazane Prezesowi Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz wszystkim wójtomi burmistrzom z Województwa Świętokrzyskiego.Załączniki:
 Petycja do Marszałka Województwa ŚwiętokrzyskiegoRozmiar:  146.7KBData:  21.09.2020Pobierz
 Pismo do Prezesa Związku Miast i Gmin Regionu ŚwiętokrzyskiegoRozmiar:  60.43KBData:  21.09.2020Pobierz
 Pismo do wójtów i burmistrzówRozmiar:  95.13KBData:  21.09.2020Pobierz
Wróć