Świętokrzyska Sieć LGD
 2021-06-11 

Zaproszenie na szkolenie "Krótkie łańcuchy dostaw żywności"

Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli LGD Województwa Świętokrzyskiego na szkolenie "Krótkie łańcuchy dostaw żywności", które odbędzie się w dn. 15-16 lipca 2021 r. w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielce.

Formularz zgłoszeniowy dostęny pod linkiem należy wypełnić do 25 czerwca 2021 r.

Ramowy program szkolenia
15 lipca 2021
09.00 – rejestracja,
09.30 – szkolenie,
11.00 – przerwa kawowa,
11.30 – szkolenie,
14.00 – obiad,
15.00 – szkolenie,
16.00 – przerwa kawowa,
16.30 – szkolenie,
18.00 - kolacja

16 lipca 2021
08.00 – śniadanie,
09.00 – szkolenie,
11.00 – przerwa kawowa,
11.30 – szkolenie,
14.00 – obiad,
15.00 – szkolenie,
17.00 – zakończenie szkolenia.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.

LGD zgłaszająca uczestnika na szkolenie wpłaci na wskazane konto Świętokrzyskiej Sieci LGD kaucję zwrotną jako zabezpieczenie, że;
- zgłoszona osoba weźmie udział w szkoleniu, oraz
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie weryfikacji wniosku o płatność nie podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem tej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.

Kaucja zostanie zwrócona w całości, bez odsetek, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Świętokrzyską Sieć LGD refundacji  kosztów kwalifikowlanych związanych z realizacją  projektu "Szkolenia LGD województwa świętokrzyskiego".
Kaucja przepada w całości jeżeli:
- zgłoszona osoba nie weźmie udziału w wyjeździe, oraz
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie weryfikacji wniosku o płatność podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem tej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość kaucji 500,00 zł za każdą osobę zgłoszoną na wyjazd studyjny przez LGD.Wróć