Świętokrzyska Sieć LGD
 2021-10-05 

Relacja z wizyty studyjnej do LGD Województwa Lubuskiego

W dniach 29.09.-01.10.2021 r. przedstawiciele świętokrzyskich LGD uczestniczyli w wizycie studyjnej do LGD województwa lubuskiego. Wyjazd sfinansowany został w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejsakich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na lata 2020-2021. Celem operacji realizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD było zapoznanie 26 osób, reprezentujących lokalne grupy działania z województwa świętokrzyskiego i lubuskiego z dobrymi przykładami zrealizowanych dotychczas koncepcji Smart Villages na obszarze obu regionów. Ponadto w wyjeździe uczestniczył Przemysław Osiński i Adam Misiaszek z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach wydłużonego okresu wdrażania PROW 20214-2020 lokalne grupy działania będą miały możliwość zainicjować w swoich społecznościach przygotowanie koncepcji Smart Villeges, których realizacja będzie mogła być finansowana ze środków Lokalnych Strategii Rozwoju. Stąd w trakcie wizyty studyjnej jej uczestnicy mogli poznać przykłady koncepcji smart wsi z województwa świętokrzyskiego i lubuskiego.

W trakcie wizyty studyjnej prezentowany został projekt finansowany przez LGD Zielona Dolina Odry i Warty, który dotyczył uruchomienia w Środkowej Dolinie Odry rejsów 12 osobową łodzią "Drakkar" po Odrze. LGD Zielona Dolina Odry i Warty realizuje wiele przedsiewzięć związanych z ochroną i promocją i właściwym wykorzystaniem walorów przyrodniczych obu rzek. Dlatego jedym z punktów wizyty studyjnej było Jezioro Osiek, na którym zorganizowany jest najdłuższy po Mazurach szlak żeglugowy z botagą infrastrukturą rekreacyjno-turystyczną, jaką jest np. marina żeglarska w Osieku, zbudowana przez Gminę Dobiegniew. W trakcie jednej z wizyt uczestnicy wyjazdu studyjnego mogli w rozmowie z Sylwią Łaźniewską - Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew mogli pozanać historię rozwoju gminy oraz plany związane z przygotowaniem koncepcji Smart Villages dla miejscowości Osiek.

Kolejną miejscowością zaprezentowaną przez lubuskie LGD był Mierzęcin, w której bazując na walorach przyrodniczych i tradycji winiarskich Jowita Banek i Łukasz Chrostowski prowadzą Winiarnie Equus. W prowadzonej dyskusji prezentowali jak bazując na walorach przyrodniczych można stworzyć smart wieś, w której mieszkańcy mogą znaleść miejsce do życia pracy i rozwoju osobistego.

Historię miejscowości, jej rozwoju związanego z prywatnym inwestorem, kóry zainwestował swoje środki w odbudowę Pałacu w Mierzęcinie, uczestnikom wyjazdu studyjnego przybliżyła Sylwia Łaźniewska - Burmistrz Miasta i Gminy Dobiegniew.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.Wróć