Świętokrzyska Sieć LGD

AKTUALNOŚCI

2021-07-13

Zaproszenie do składania ofert na organizację wyjazdu studyjnego

Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na organizację wyjazdu studyjnego do LGD województwa lubuskiego, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu. Treść zaproszenia wraz z formularzem ofertowy dostępna jest w załąc...

Czytaj więcej

2021-06-11

KSOW 2021

W dniu 7 czerwca br. Witold Kowal - Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD wraz z Piotrem Sadłochą - Skarbnikiem podpisali w Andrzejem Bętkowskim - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Markiem Jońcą - Członkiem Zarządu umowy na realizację projektów które otrzymały ...

Czytaj więcej

2021-06-11

Zaproszenie na szkolenie "Krótkie łańcuchy dostaw żywności"

Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza przedstawicieli LGD Województwa Świętokrzyskiego na szkolenie "Krótkie łańcuchy dostaw żywności", które odbędzie się w dn. 15-16 lipca 2021 r. w Hotelu Uroczysko w Cedzynie k. Kielce. ...

Czytaj więcej

2021-02-05

Zarząd Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, w którym w imieniu Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD uczestniczyli Cezary Huć - Wiceprezes, Anna Łubek - Sekretarz, Piotr Sadłocha - Skarbnik. Dyskusja poświęcona była poparciu przez Związek starań LGD o podniesienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ...

Czytaj więcej

2021-01-05

Zaproszenie do składania ofert na organizację szkoleń

Prezes Świętokrzyskiej Sieci LGD, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na organizację szkoleń, zgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszym zapytaniu. Treść zaproszenia wraz z formularzem ofertowy dostępna jest w załączonym poniżej pliku....

Czytaj więcej

2020-09-21

Petycja do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie RLKS

Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o umożliwienie LGD wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w okresie programowania 2021-2027 z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Czytaj więcej

2020-09-21

Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Na to pytanie w dniu 16 września br. przedstawiciele świętokrzyskich LGD w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej starali się odpowiedzieć w dyskusji prowadzonej przez dr Andrzej Hałasiewicz - socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką....

Czytaj więcej

2020-09-11

Dlaczego RLKS jest ważny dla województwa świętokrzyskiego

10 września br. wójtowie i burmistrzowie Województwa Świętokrzyskiego dyskutowali na konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dlaczego LGD województwa świętokrzyskiego powinny mieć możliwość wdrażania w...

Czytaj więcej

2020-09-09

Smart VIllages. Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Zapraszamy na spotkanie regionalne: Smart Villages. Czy świetokrzyska wieś może być smart? ...

Czytaj więcej

2020-09-04

Zaproszenie na wideokonferencję "Wdrażanie wielofunduszowych LSR w latach 2021-2028"

Zarząd świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza na wideokonferencję "Wdrażanie wielofunduszowych LSR w latach 2021-2028", która odbędzie się w dn. 10 września 2020 r. o godz. 10.00. ...

Czytaj więcej

Wróć