Świętokrzyska Sieć LGD

AKTUALNOŚCI

2020-06-17

Walne Zebranie Świętokrzyskiej Sieci LGD

Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dn. 19 czerwca 2020 r. we Włoszczowie w Hotelu Mariage o godz. 11.00. Dla zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie zebrania prosimy o udział tylko jednego przeds...

Czytaj więcej

2020-01-20

Zapraszamy do udziału w L.I.N.C 2020

Świętokrzyska Sieć LGD w ramach konkursu KSOW 2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Udział przeds...

Czytaj więcej

2019-12-17

Ubiegamy się o LINC 2024

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. W teg...

Czytaj więcej

2019-12-11

Nowy Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

Dyrektor biura - Piotr Sadłocha w dniu 5 grudnia br. został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. ...

Czytaj więcej

2019-09-20

10-lat historii LINC

W dniach 10 – 13 września br. przedstawiciele LGD Województwa Świętokrzyskiego ...

Czytaj więcej

2019-07-24

Pożegnanie Mirosławy Mochockiej Zastępcy Dyrekora ŚBRR PROW

W dniu 19 lipca 2019 r. w Karczmie Izbie Dobrego Smaku odbyło się spotkanie świętokrzyskich lgd i lgr dotyczące przyszłej perspektywy finansowej. Spotkanie poprowadzone zostało przez Mirosławę Mochocką Zastępcę Dyrektora ŚBRR PROW. W trakcie spotkania wypracowany został projekt stanowiska lgd dotycz...

Czytaj więcej

2019-07-03

Relacja z wizyty studyjnej Czechach w LGD Svatojirsky les

W dniach 10 -13 czerwca 2019 ...

Czytaj więcej

2019-04-04

Zapraszamy na wizytę studyjną do LGD Svatojirsky les w Czechach

Świętokrzyska Sieć LGD zapras...

Czytaj więcej

2019-03-20

Spotkanie Świętokrzyskich LGD w Starachowicach

W dniu 20 marca br. w Hotelu Senator w Starachowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli świętokrzyskich LGD z pracownikami Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW, które poświecone było zasado przyznania tzw. bonusa. Spotkanie poprowadział Zastępca Dyrektora ŚBRR PROW Mirosława...

Czytaj więcej

2019-02-18

Walne Zeberanie Członków Świetokrzyskie Sieci LGD

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Witold Kowal, który stwierdził prawomocność obrad (obecnych 14 spośród 16 LGD) i przedstawił proponowany porządek zebrania (w załączeniu). Porządek został przyjęty jednomyślnie. Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował Panią Lucynę Micek, która ...

Czytaj więcej

Wróć