Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góryul. Partyzantów 3

26-004 Bieliny
tel./fax 41 260 81 53
www.wokollysejgory.pl, e-mail: sekretariat@wokollysejgory.pl

Gminy objęte LSR:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock.


Zarząd LGD:
Anna Łubek - Prezes Zarządu,

Marzena Biskupska - Wiceprezes Zarządu,
Ernest Główczyński - Skarbnik Zarządu,
Monika Iwan - Sekretarz Zarządu,
Sylwia Haba - Członek Zrządu,
Damian Orzechowski - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Lucyna Micek - Dyrektor biura/Koordynator projektów współpracy,

Milena Mazur - Koordynator LSR/Koordynator projektów współpracy,
Elwira Majewska - Księgowa,
Julita Jasińska - Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.Wróć