Świętokrzyska Sieć LGD

Walne Zebranie 2019

2019-04-04

Protokół z Walnego Zebrania w dn. 18.02.2019 r.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Witold Kowal, który stwierdził prawomocność obrad (obecnych 14 spośród 16 LGD) i przedstawił proponowany porządek zebrania (w załączeniu). Porządek został przyjęty jednomyślnie. Na protokolanta zebrania Pan Prezes zaproponował Panią Lucynę...

Czytaj więcej

Wróć