Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Wrzesie 2020
Pn Wt r Cz Pt Sb
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
System
Mapa Dojazdu


Ogłoszenia

14
Lu

Rozstrzygnięcie postepowania nr 140131/KS/POKL5.4.2/01

Informacja dotycząca postępowania o nr 140131/KS/POKL.5.4.2/01

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 postępowaniu ofertowym na usługę hotelarsko-gastronomiczną dla grupy szkoleniowej w terminie 27 - 28 luty 2014 r., znak postępowania 140131/KS/POKL.5.4.2/01.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert od potencjalnych wykonawców:

1. Hotel i Restauracja „Stangret” w Kielcach

2. Hotel Qubus w Kielach

3. Hotel Ameliówka w Masłowie

4. Agatour z ofertą Hotelu Gromada

5. UpHotel z ofertą Hotelu „Ameliówka” w Masłowie

6. Hotel Gromada w Cedzynie

 

Oferty złożone w ramach postępowania nr 140131/KS/POKL5.4.2/01 otrzymały następującą liczbę punktów:

 

Hotel i Restauracja - data otrzymania oferty: 5 luty 2014 r..

„Stangret” - 2 576,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 0

- liczba przyznanych punktów: 90,00;

 

Hotel Qubus - data otrzymania oferty: 10 luty 2014 r.

- 6 016,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 2

- liczba przyznanych punktów: 45,20;

 

Hotel Ameliówka - data otrzymania oferty: 10 luty 2014 r.

- 3 984,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 3

- liczba przyznanych punktów: 68,19;

 

Agatour z ofertą - data otrzymania oferty: 12 luty 2014 r.

Hotelu Gromada - 3 781,12 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 1

- liczba przyznanych punktów: 64,65;

 

UpHotel z ofertą - data otrzymania oferty: 13 luty 2014 r.

Hotelu Ameliówka - 4 584,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 3

- liczba przyznanych punktów: 60,58;

 

Hotel Gromada - data otrzymania oferty: 14 luty 2014 r.

- 2 472,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 3

- liczba przyznanych punktów: 103,79;

 

W prowadzonym postępowaniu, znak postępowania: 140131/KS/POKL5.4.2/01 kryterium wyboru Wykonawcy w 90% stanowiła cena, w 10% - liczba bezpłatnych usług świadczonych przez oferenta

w celu zagospodarowania wolnego czasu na terenie obiektu.

Do Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, wpłynęło 6 ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył Gromada w Cedzynie, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert nr 140131/KS/POKL5.4.2/01.

 

 


Załączniki: