Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Wrzesie 2020
Pn Wt r Cz Pt Sb
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
System
Mapa Dojazdu


Ogłoszenia

06
Mar

Roztrzygnięcie postepowania nr 140219/EL/POKL5.4.2/01

Informacja dotycząca postępowania o nr 140219/EL/POKL5.4.2/01

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 postępowaniu ofertowym na usługę hotelarsko-gastronomiczną dla grupy szkoleniowej w terminie 20 - 21 marca 2014 r., znak postępowania 140219/EL/POKL5.4.2/01.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego wpłynęło 5 oferty od potencjalnych wykonawców:

1. Hotel Ameliówka w Masłowie.

2. Usługi gastronomiczno-hotelarskie „EDEKA” z ofertą Hotelu Stangret w Kielcach.

3. UpHotel z ofertą Hotelu Stangret w Kielcach.

4. Hotel Gromada w Cedzynie k. Kielc.

5. Hotel Binkowski Centrum Kongresowo Hotelowe w Kielcach.

 

Oferty złożone w ramach postępowania nr 140219/EL/POKL5.4.2/01 otrzymały następującą liczbę punktów:

 

 

Hotel Ameliówka

- data otrzymania oferty: 26 luty 2014 r.

- 3 984,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 3

- liczba przyznanych punktów: 65,12;

 

Usługi gastronomiczno - hotelarskie "EDEKA"

- data otrzymania oferty: 05 marzec 2014 r.

- 2752,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 2;

- liczba przyznanych punktów: 86,46;

 

UpHotel z ofertą Hotelu "Stangret"

- data otrzymania oferty: 05 marzec 2014 r.

- 3707,20 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 1;

- liczba przyznanych punktów: 62,57;

 

Hotel Binkowski

- data otrzymania oferty: 5 marca 2014 r.

- 6880,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 3;

- liczba przyznanych punktów: 41,98;

 

 

Hotel Gromada

- data otrzymania oferty: 06 marzec 2014 r.

- 2 440,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 0

- liczba przyznanych punktów: 90;

 

 

W prowadzonym postępowaniu, znak postępowania: 140219/EL/POKL5.4.2/001 kryterium wyboru Wykonawcy w 90% stanowiła cena, w 10% - liczba bezpłatnych usług świadczonych przez oferenta

w celu zagospodarowania wolnego czasu na terenie obiektu.

 

Do Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, wpłynęło 5 ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył Hotel Gromada w Cedzynie, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert nr 140219/EL/POKL5.4.2/01.

 

Spośród złożonych ofert odrzucono ofertę Hotelu Binkowski Centrum Kongresowo Hotelowego z Kielc, gdyż dostarczona została inną drogą niż podano w punkcie 9.2 Zapytania.

 


Załączniki: