Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Wrzesie 2020
Pn Wt r Cz Pt Sb
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
System
Mapa Dojazdu


Ogłoszenia

03
Kwi

Roztrzygnięcie postepowania nr 140318/KS/POKL5.4.2/01

Informacja dotycząca postępowania o nr 140318/KS/POKL.5.4.2/01

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 postępowaniu ofertowym na usługę hotelarsko-gastronomiczną dla grupy szkoleniowej w terminie 22 - 24 kwiecień 2014 r., znak postępowania 140318/KS/POKL.5.4.2/01.

W przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiającego wpłynęło 3 oferty od potencjalnych wykonawców:

1.Hotel Europa w Starachowicach

2.Hotel i Restauracja „Stangret” w Kielcach

3.Hotel Senator w Starachowicach

 

Oferty złożone w ramach postępowania nr 140318/KS/POKL5.4.2/01 otrzymały następującą liczbę punktów:

 

 

Hotel Europa

- data otrzymania oferty: 21 marca 2014 r.

- 8 072,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 5

- liczba przyznanych punktów: 63,52;

 

Hotel i Restauracja "Stangret"

- data otrzymania oferty: 1 kwietnia 2014 r.

- 4 800,00 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 2

- liczba przyznanych punktów: 92,00;

 

Hotel Senator

- data otrzymania oferty: 2 kwietnia 2014 r.

- 7 948,48 zł brutto

- liczba bezpłatnych usług w celu zagospodarowania

wolnego czasu na terenie obiektu: 5

- liczba przyznanych punktów: 64,35;

 

W prowadzonym postępowaniu, znak postępowania: 140318/KS/POKL5.4.2/01 kryterium wyboru Wykonawcy w 90% stanowiła cena, w 10% - liczba bezpłatnych usług świadczonych przez oferenta w celu zagospodarowania wolnego czasu na terenie obiektu. 

Do Zamawiającego, w terminie przewidzianym na złożenie ofert, wpłynęło 3 oferty na realizację przedmiotu zamówienia.

Spośród złożonych ofert, zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do składania ofert, najkorzystniejszą ofertę złożył Hotel Senator w Starachowicach, któremu udzielone zostanie zamówienie na realizację przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu do składania ofert nr 140318/KS/POKL5.4.2/01.

 

Z spośród złożonych ofert odrzucono ofertę obiektu Hotel i Restauracja „Stangret”, pomimo złożenia niższej cenowo oferty, gdyż nie spełnia wymogów zgodnych z zapytaniem ofertowym pkt 2.2.

 

 


Załączniki: