Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-12-11 

Nowy Przewodniczący Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER

Dyrektor biura - Piotr Sadłocha w dniu 5 grudnia br. został Przewodniczącym Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

GT LEADER została powołana w celu wymiany wiedzy i doświadczeń partnerów KSOW w zakresie podejścia LEADER. W skład GT LEADER wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, CDR w Brwinowie o. w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, samorządów województw, regionalnych sieci lokalnych grup działania oraz innych organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich.Wróć