Świętokrzyska Sieć LGD

Statut

2019-04-17

Statut Świętokrzyskiej Sieci LGD

Aktualny statut Świętokrzyskiej Sieci LGD został przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania nr 4/2019....

Czytaj więcej

Wróć