Świętokrzyska Sieć LGD
 2020-01-20 

Zapraszamy do udziału w L.I.N.C 2020

Świętokrzyska Sieć LGD w ramach konkursu KSOW 2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Udział przedstawicieli świętokrzyskich LGD w konferencji L.I.N.C.2020”. Od trzech lat reprezentacja naszego regionu uczestniczy w tych wydarzeniach, w tym roku w ramach ww. projektu planujemy wyjazd grupy 20 osób. Obecna edycja LINC organizowana jest w Czechach. Na stronie www.linc2020.eu znajdziecie szczegółowe informacje. LGD zainteresowane uczestniczeniem w konferencji proszę o wypełnieni karty zgłoszeniowej, która dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/1kwSLad15pHi7UUn7. Rekrutacja trwa do 24.01.2020 r.

Program wyjazdu studyjnego
15 września 2020 r. (wtorek)
06.00 Wyjazd z Kielc
12.00 Obiad na trasie przejazdu
15.00 Zakwaterowanie
17.00 Ceremonia otwarcia
20.00 Uroczysta kolacja

16 września 2020 r. (środa)
09.00 Śniadanie
10.00 Wizyty studyjne
13.00 Obiad
14.00 Wizyty studyjne
19.00 Kolacja

17 września 2020 r. (czwartek)
09.00 Śniadanie
10.00 Gry terenowe
13.00 Obiad
14.00 Gry terenowe
19.00 Uroczyste zakończenie LINC2020

18 września 2020 r. (piątek)
09.00 Śniadanie
10.00 Wykwaterowanie i wyjazd
13.00 Obiad w drodze powrotnej
16.00 Powrót do Kielc

Warunki kaucji:
LGD zgłaszająca uczestnika na wyjazd studyjny wpłaci na wskazane konto Świętokrzyskiej Sieci LGD kaucję zwrotną jako zabezpieczenie, że;
- zgłoszona osoba weźmie udział w wyjeździe, oraz
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie weryfikacji wniosku o płatność nie podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem tej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.
Kaucja zostanie zwrócona w całości, bez odsetek, w ciągu 14 dni od otrzymania przez Świętokrzyską Sieć LGD refundacji  kosztów kwalifikowlanych związanych z realizacją projektu "„Udział przedstawicieli świętokrzyskich LGD w konferencji L.I.N.C.2020”.
Kaucja przepada w całości jeżeli:
- zgłoszona osoba nie weźmie udziału w wyjeździe, oraz
- Samorząd Województwa Świętokrzyskiego na etapie weryfikacji wniosku o płatność podważy zasadności poniesienia kosztów związanych z udziałem tej osoby, tzw. kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość kaucji 1 000,00 zł za każdą osobę zgłoszoną na wyjazd studyjny przez LGD.

Wróć