Świętokrzyska Sieć LGD
 2023-10-31 

LGD województwa świętokrzyskiego wspólnie przygotowywały się do wdrażania LSR 2023-2027

Świętokrzyska Sieć LGD w miesiącach czerwiec - października 2023 r. realizowała operację "Przygotowanie świętokrzyskich LGD do wdrażania LSR 2023-2027", która współfinansowana była ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020.

W ramach realizacji operacji zorganizowano cztery warsztaty tematyczne:
• Warsztaty I – procedury stosowane w nowym okresie programowania, który został przeprowadzony w dn. 25-26.07.2023 r.,
• Warsztat II – projekty partnerskie w nowym okresie programowania w dn. 24-25.09.2023 r.,
• Warsztat III – kryteria wyboru w nowym okresie programowania w dn. 04-05.10.2023 r.,
• Warsztat IV – Smart Villages w dn. 19-20.10.2023 r.

Gorąca dyskusja przedstawicieli wszystkich działających na terenie województwa świętokrzyskiego LGD pozwoliła wypracować zasady działalności grup w nowym okresie programowania. Wnioski wyciągnięte z doświadczeń we wdrażaniu LSR 2014-2020 pozowlą pracownikom LGD uniknąć błędów w przyszłości. Tym samym przyczynią sie do efektywniejszej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego.Wróć