Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisłyul. Ruszczańska 27

28-230 Połaniec
tel./fax 15 865 02 16
www.dorzeczewisly.pl, e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl

Gminy objęte LGD:
Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany.


Zarząd LGD:
Aneta Matusiewicz - Prezes Zarządu,

Leszek Ziółek - Wiceprezes Zarządu,
Ewa Maciejska - Wiceprezes Zarządu,
Agnieszka Gajda - Skarbnik,
Henryk Bednarski - Członek Zarządu,
Ireneusz Dach - Członek Zarządu,
Stanisław Mazur - Członek Zarządu,
Katarzyna Kunowska - Członek Zarządu,
Henryk Bednarski - Członek Zarządu,
Arkadiusz Bąk - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Łukasz Orłowski - Dyrektor biura Zarządu LGD Dorzecze Wisły,

Katarzyna Chrzanowska - Specjalista ds. koordynacji projektów.Wróć