Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Białe ŁugiBiuro w Trzemonsej:

Trzemosna 27
26-021 Daleszyce
tel./fax 41 307 26 44

Biuro w Staszowie:
ul. Sudecka 9

28-200 Staszów
tel./fax 15 813 03 03, 533 446 559
www.bialelugi.pl, e-mail: biuro@bialelugi.pl

Gminy objęte LGD:
Bogoria, Chmielnik, Daleszyce, Pierzchnica, Raków, Staszów, Szydłów.


Zarząd LGD:
Zdzisław Pniewski - Prezes Zarządu,

Dominik Rożek - Wiceprezes Zarządu,
Zofia Ligia Janda - Wiceprezes Zarządu,
Maria Stachuczy - Sekretarz Zarządu,
Agnieszka Lenartowicz - Skarbnik Zarządu,
Anna Niedziela - Członek Zarządu,
Piotr Jankowski - Członek Zarządu.

Pracownicy biura:
Witold Kowal - Dyrektor biura,

Katarzyna Rzepecka - Koordynator ds. promocji,
Karolina Mazurczak - Koordynator ds. rozwoju lokalnego,
Katarzyna Piróg - Animator czasu wolnego,
Jowita Wójcik-Zielińska - Koordynator biura terenowego.Wróć