Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Ziemi SandomierskiejŁoniów 56

27-670 Łoniów
tel./fax 15 832 09 44
www.lgd-sandomierz.eu, e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu

Gminy Objęte LGD:
Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.


Zarząd LGD:
Janusz Stasiak - Prezes Zarządu,

Agnieszka Szczucińska - Wiceprezes Zarządu,
Albin Gradziński - Wiceprezes Zarządu,
Ewa Borycka - Członek Zarządu,
Krzysztof Wrzosek - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Agnieszka Szczucińska - Dyrektor biura LGD,

Monika Komorowska - Specjalista ds. organizacyjnych,
Dariusz Barć - Specjalista ds. projektów,
Anna Płoszej - Specjalista ds. organizacyjnych. Koordynator LSR.Wróć