Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Nad Czarną i Pilicąsiedziba:
ul. Żeromskiego 28

26-230 Radoszyce

adres do korespondencji:
ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno
tel./fax 41 380 81 33
www.nadczarnaipilica.pl, e-mail: biuro@nadczarnaipilica.pl

Gminy objęte LGD:
Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce, Słupia Konecka.


Zarząd LGD:
Małgorzata Barcicka - Prezes Zarządu,

Zdzisław Skiba - Wiceprezes Zarządu,
Marian Król - Skarbnik,
Sławomir Staciwa - Sekretarz,
Marian Jankowski - Członek Zarządu,
Robert Wielgopolan - Członek Zarządu,
Michał Pękala - Członek Zarządu,
Agnieszka Lipska - Członek Zarządu,
Anna Lesiak - Członek Zarządu,
Wiesław Mazur - Członek Zarządu,
Mirosław Janduła - Członek Zarządu,
Ireneusz Gliściński - Członek Zarządu,
Andrzej Kowalski - Członek Zarządu,
Iwona Dusza - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Grzegorz Grzywna - Kierownik biura,

Wojciech Basiak - Specjalista ds. projektów.Wróć