Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Perły Ponidziaul. Szkolna 3

28-530 Skalbmierz
tel./fax 41 352 90 77
www.perlyponidzia.pl, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Gminy objęte LGD:
Województwa Świętokrzyskiego: Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Skalbmierz;

Województwa Małopolskiego: Bolesław, Gręboszów, Olesno, Mędrzechów.

Zarząd LGD:
Mirosław Magnes - Prezes Zarządu,

Ryszard Szmyrko - Wiceprezes Zarządu,
Małgorzata Szpyt - Skarbnik Zarządu,
Jan Wieczorek - Członek Zarządu,
Łukasz Marzec - Członek Zarządu,
Wiesław Lizak - Członek Zarządu,
Edward Kmiecik - Członek Zarzadu,
Tomasz Pudo - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Ewa Pozłótka  - Dyrektor biura,
Katarzyna Sobczyk - Asystent ds. obsługi biura,
Sławomir Mertyna - Asystent ds. obsługi biura w zakresie obsługi Rady.Wróć