Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na PiaskowcuSiedziba:

Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec Stary

Adres korespondencyjny:
ul. Kolejowa 36B pok. nr 4

26-500 Szydłowiec
tel./fax 48 326 20 76
www.razemnapiaskowcu.pl, e-mail: biuro@razemnapiaskowcu.pl

Gminy objęte LGD:
Województwa Świętokrzyskiego: Mirzec, Skarzysko-Kościelne;

Województwa Mazowieckiego: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec.

Zarząd LGD:
Jan Gula - Prezes Zarządu,

Agnieszka Idzik-Napiórkowska - Wiceprezes Zarządu,
Arkadiusz Sokołowski - Wiceprezes Zarządu,
Renata Kępa - Skarbnik Zarządu,
Artur Siwiorek - Sekretarz Zarządu,
Sylwia Pietras-Wolska - Członek Zarządu,
Robert Fidos - Członek Zarządu,
Grzegorz Hylicki - Członek Zarządu,
Dariusz Tomczyk - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Agnieszka Idzik-Napiórkowska - Dyrektor biura,

Monika Szcześniak - Specjalista ds. obsługi biura, szkoleń i promocji,
Elżbieta Farbiś - Specjalista ds. funduszy zewnętrznych.Wróć