Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiegoul. Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy 1

27-500 Opatów
tel./fax 15 868 20 87
www.lgdopatow.pl, e-mail: lgdopatow@o2.pl

Gminy objęte LGD:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.


Zarząd LGD:
Krystyna Wieczorek - Prezes Zarządu,

Kinga Dorociak - Wiceprezes Zarządu,
Bartosz Rozmysłowski - Wiceprezes Zarządu,
Jolanta Magierowska - Skarbnik,
Katarzyna Gałka - Sekretarz.

Pracownicy LGD:
Władysław Duda - Dyrektor biura LGD,

Magdalena Adamek - Koordynator ds. LSR i promocji.Wróć