Świętokrzyska Sieć LGD
 2019-01-28 

Lokalna Grupa Działania Ponidzieul. Słabska 13

28-400 Pińczów
tel./fax 41 357 73 47
www.lgdponidzie.pl, e-mail: biuro@lgdponidzie.pl

Gminy objęte LGD:
Działoszyce, Kije, Michałów, Pińczów, Złota.


Zarząd LGD:
Janusz Zieliński - Prezes Zarządu,

Jarosław Nowak - Wiceprezes Zarządu,
Kazimierz Pajchel - Skarbnik,
Anna Wołczyk - Sekretarz,
Michał Leszczyński - Członek Zarządu.

Pracownicy LGD:
Janusz Zieliński- Dyrektor biura,
Urszula Sroka-Kurek Specjalista ds. wdrażania LSR,
Beata Nakonieczna  Specjalista ds. zarządzania projektami.Wróć