Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Czerwiec 2024
Pn Wt r Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
System
Mapa Dojazdu


Aktualności

03
Lu

Zaproszenie na szkolenie

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

zaprasza do udziału w szkoleniu

NOWOCZESNY MARKETING

organizowanym w ramach projektu pn.

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie,

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

 

które odbędzie się w dniach

11-12 luty 2014 r.

w Hotelu „Ameliówka” 

Mąchocice Kapitulne 176

26-001 Masłów

 

 

Trener prowadzący: Agnieszka Reiske – studia podyplomowe: Psychologia i negocjacje w biznesie (w trakcie); studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing w WSHE w Łodzi; własna działalność hortus-edu.pl-Freelancer-trener, menager projektów, doradztwo, coaching - współpraca ze szkołami, z sektorem biznesu, administracji samorządowej, z sektorem pozarządowym m.in. IMMOEE Wa-wa, Indeks Colsunting Wa-wa, Instytut Europejski w Łodzi, BORIS Wa-wa, OFOP, FERSO, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Centrum OPUS, Fundacja Urban Forms i inne; kierownik projektu: ogólnopolski program e-learingowy w Fundacji Komandor-Warszawa; P.O. Kierownika Placówki w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupsku; pomysłodawca i prezes Stowarzyszenia SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANI, Łódź

 

 

11 luty stycznia 2014 (wtorek)

0930-1100 Podstawowe pojęcia związane z marketingiem

1100-1130 Przerwa kawowa.

1130-1300 Znaczenie promocji gospodarczej: zarządzanie marketingowe jako istotny element prowadzenia działalności gospodarczej, analiza rynku, otoczenie bliższe i dalsze, marketing-mix

1300-1400 Obiad.

1400-1530 Podstawy Public Relations

1530-1600 Przerwa kawowa.

1600-1730 Komunikacja w marketingu: rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, uczestnicy procesu komunikacji marketingowej

 

 

12 luty 2014 (środa)

0930-1100 Podstawy zarządzania marką: czym jest marka, w jakim celu i jak ją promować.

1100-1130 Przerwa kawowa.

1130-1300 Działania masowe jako narzędzia promocji marki miejsca: siła oddziaływania masowego (imprezy rozrywkowe, kulturalne, sportowe), znaczenie imprez masowych w promocji miejsca

1300-1400 Obiad.

1400-1530 Tworzenie produktów turystycznych i oferty kulturalno – rozrywkowej:

1530-1600 Przerwa kawowa.

1630-1730 Przygotowywanie atrakcyjnych materiałów promocyjnych i wykorzystanie Internetu

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy     z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 07.02.2014 r. do godziny 12:00.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 


Załączniki:

Karta_zgłoszeniowa