Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Czerwiec 2024
Pn Wt r Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
System
Mapa Dojazdu


Informacja o projekcie

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego” to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Zarządzanie, Działanie 5.4 Rozwój Potencjału Trzeciego Sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego.

Projekt został przygotowany w ramach konkursu „Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym” przeprowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Funduszy Europejskich i jest realizowany jest od 01 maja 2011 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie porozumienia Lokalnych Grup Działania Województwa Świętokrzyskiego oraz ich potencjału.

Natomiast do celów szczegółowych należą:
- usprawnienie przepływu informacji pomiędzy LGD: w tym celu został powołany Sekretariat Porozumienia, którego zadaniem jest przekazywanie wiedzy i informacji przydatnych w działalności LGD. Sekretariat został wyposażony w biblioteczkę zawierającą pozycje z zakresu marketingu, promocji, zarządzania, dialogu obywatelskiego i współpracy z administracja publiczną. Szczegółowy spis książek dostępny w zakładce Biblioteka;

-   integrację środowiska LGD poprzez organizację spotkań sieciujących;

- wypracowanie standardu działania Rad LGD poprzez stworzenie i wdrożenie elektronicznego systemu informacji i oceny (e-LGD);

-  wzmocnienie zasobów ludzkich LGD wchodzących w skład Porozumienia w zakresie metod oraz technik marketingu, promocji, opracowania strategii, dialogu obywatelskiego i współpracy w tym celu zostaną przeprowadzone  trzy edycje szkoleń z zakresu:

Ekspert Zarządzania Strategicznego

 • Metody rozwiązywania konfliktów
 • Zasady przygotowywania skutecznej strategii regionu
 • Zasady współpracy ngo z administracja publiczną
 • Prowadzenie konsultacji społecznych (diagnoza i zrozumienie potrzeb społecznych)
 • Profesjonalne prowadzenie spotkań
 • Komunikacja interpersonalna
 • Przywództwo w grupie

Ekspert Marketingu Regionalnego

 • Zasady przygotowywania skutecznej strategii marketingowej
 • Kreowanie wizerunku regionu turystycznego
 • Internet jako skuteczne narzędzie promocji
 • Nowoczesny marketing
 • Tworzenie marki regionu

Załączniki: