Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Czerwiec 2024
Pn Wt r Cz Pt Sb
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
System
Mapa Dojazdu


Aktualności

20
Cze

Informacja o projekcie

 

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje operacje, której celem jest organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji „Projekty współpracy, a rozwój obszarów wiejskich”.
Celami szczegółowe operacji są:
Stworzenie możliwość nawiązania kontaktów dla 100 przedstawicieli LGD z Unii Europejskiej, w tym z Polski, poprzez:
organizację konferencji połączonej z warsztatami oraz wizytą studyjną z prezentację dobrych praktyk;
stworzenie strony internetowej, na której prezentowane będą LGD, których przedstawiciele wzięli udział w przedmiotowej konferencji i które planują przygotować projekty współpracy.
W ramach konferencji i wizyty studyjnej zostaną zaprezentowane przykłady projektów dotyczące włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
Uczestniczący w konferencji przedstawiciele LGD, na warsztatach – szybkie randki projektów współpracy - stworzone będą mieli warunki do nawiązania kontaktów w celu przygotowania projektów współpracy.
Dodatkowo w ramach planowanej konferencji i wizyty studyjnej przedstawione zostaną doświadczenia polskich i europejskich LGD dotyczące następujących aspektów:
aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności,
promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego,
upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
Zaplanowana wizyta studyjna ma być inspiracją dla uczestników projektu współpracy, jak również umożliwić bliższe poznanie świętokrzyskich LGD z zagranicznymi.
Na przygotowanej stronie internetowej prezentowane będą wizytówki LGD uczestniczących w konferencji z propozycjami międzynarodowych projektów współpracy dotyczących włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Ponadto na stronie związanej z programem wizyty studyjnej zaprezentowane zostaną zrealizowane projekty LGD dotyczące ww. obszaru tematycznego.
Grupą docelową operacji są przedstawiciele lokalnych grup działania z Unii Europejskiej w tym z Polski. Operacja będzie skierowana do osób odpowiedzialnych w swoich LGD za przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów współpracy.
Więcej informacji dostępne jest dostępnych jest na stronie www.t-c-p.pl.

Zostań partnerem KSOW, wypełnij formularz zgłoszeniowy na www.ksow.pl.


Załączniki: