Świętokrzyska Sieć LGD

AKTUALNOŚCI

2021-02-05

Zarząd Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego

W dniu 27 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, w którym w imieniu Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD uczestniczyli Cezary Huć - Wiceprezes, Anna Łubek - Sekretarz, Piotr Sadłocha - Skarbnik. Dyskusja poświęcona była poparciu przez Związek starań LGD o podniesienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi alokacji na działanie LEADER ...

Czytaj więcej

2020-09-21

Petycja do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w sprawie RLKS

Zarząd Świętokrzyskiej Sieci LGD wystąpił do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o umożliwienie LGD wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju w okresie programowania 2021-2027 z wykorzystaniem środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Czytaj więcej

2020-09-21

Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Na to pytanie w dniu 16 września br. przedstawiciele świętokrzyskich LGD w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej starali się odpowiedzieć w dyskusji prowadzonej przez dr Andrzej Hałasiewicz - socjolog wsi i ekonomista łączący teorię z praktyką....

Czytaj więcej

2020-09-11

Dlaczego RLKS jest ważny dla województwa świętokrzyskiego

10 września br. wójtowie i burmistrzowie Województwa Świętokrzyskiego dyskutowali na konferencji zorganizowanej przez Świętokrzyską Sieć LGD oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dlaczego LGD województwa świętokrzyskiego powinny mieć możliwość wdrażania w...

Czytaj więcej

2020-09-09

Smart VIllages. Czy świętokrzyska wieś może być smart?

Zapraszamy na spotkanie regionalne: Smart Villages. Czy świetokrzyska wieś może być smart? ...

Czytaj więcej

2020-09-04

Zaproszenie na wideokonferencję "Wdrażanie wielofunduszowych LSR w latach 2021-2028"

Zarząd świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza na wideokonferencję "Wdrażanie wielofunduszowych LSR w latach 2021-2028", która odbędzie się w dn. 10 września 2020 r. o godz. 10.00. ...

Czytaj więcej

2020-07-10

I LGD'owski obóz integracyjny

29 sierpnia...

Czytaj więcej

2020-06-17

Walne Zebranie Świętokrzyskiej Sieci LGD

Prezes Zarządu Świętokrzyskiej Sieci LGD zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dn. 19 czerwca 2020 r. we Włoszczowie w Hotelu Mariage o godz. 11.00. Dla zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie zebrania prosimy o udział tylko jednego przeds...

Czytaj więcej

2020-01-20

Zapraszamy do udziału w L.I.N.C 2020

Świętokrzyska Sieć LGD w ramach konkursu KSOW 2020 złożyła wniosek o dofinansowanie operacji „Udział przeds...

Czytaj więcej

2019-12-17

Ubiegamy się o LINC 2024

Konferencje LINC organizowane są od 10 lat przez lokalne grupy działania, a zostały zainicjowane przez Krajowe Sieci Obszarów Wiejskich z Austrii, Estonii, Finlandii i Niemiec. Ich głównym celem jest budowanie sieci współpracy i wymiany doświadczeń lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego. W teg...

Czytaj więcej

Wróć